Wat verandert er aan de zorgverzekering voor 2021?

De zorgverzekering wordt door de verzekeraars ieder jaar aangepast. Dit betekent doorgaans dat producten en behandelingen die vergoed zijn veranderingen ondergaan. Ook wordt de verzekering duurder. Dit is iets wat de meeste mensen direct treft, want het wordt meteen duidelijk in de portemonnee. Wat zijn nu de belangrijkste veranderingen voor 2021?

Stijging van de basispremie in 2021

Een punt dat de meeste mensen meteen zien is de stijging van de premie voor de basisverzekering. Hiervoor is via de Miljoenennota een indicatie gegeven die zorgverzekeraars als leidraad voor de vaststelling van de premie gebruiken. De gemaakte schatting is dat er jaarlijks zo’n € 60,- euro meer betaald wordt voor de basisverzekering. Dit is gemiddeld dus zo’n € 5,- euro per maand, per persoon. Het eigen risico blijft hetzelfde, namelijk € 385,- per jaar, ondanks dat eerder een flinke stijging verwacht werd.

Wat betekent het voor de aanvullende verzekeringen?

De kosten voor de aanvullende verzekeringen nemen naar verwachting ook toe. Dit wordt door de verzekeraars pas medio november bekend gemaakt. Dit gebeurt tegelijk met de bekendmaking van de definitieve premiestijging voor de basisverzekering. Op dat moment of later volgt ook de precieze inhoud van de verzekering. Zo kun je als verzekerde zien wat er wel en niet vergoed wordt.

Vanaf 12 november kun je onze zorgvergelijker 2021 gebruiken om over te stappen van zorgverzekering en te besparen op jouw zorgpremie.

Invloed van Covid-19 op de zorgverzekering

Een tweede punt waarop de zorgverzekering verandert, wordt beïnvloed door het Covid-19 virus. Er werd een enorme stijging van de zorgkosten verwacht en daardoor een grote stijging van de basispremie als gevolg van corona. Deze blijft voorlopig nog even achterwege. Dit komt doordat er behandelingen zijn uitgesteld door corona of dat ze wel al gedaan zijn, maar nog niet gedeclareerd. Daardoor lopen de kosten nu nog niet zo snel op maar dat zal wel gaan gebeuren in de toekomst.

Wel speciale behandelingen na corona opgenomen in het basispakket

Corona zelf heeft wel een andere invloed. Sinds 18 juli 2020 is er een vergoeding opgenomen in de basisverzekering voor mensen die corona gehad hebben. Voor de gevolgen ervan is het mogelijk om een speciale behandeling te krijgen. Deze regeling geldt minimaal een jaar. Mensen die bijvoorbeeld therapie nodig hebben als gevolg van Covid-19 kunnen er gebruik van maken.

Geen veranderingen voor de collectieve verzekering

Er gaat een speculatie de ronde dat de korting voor collectieve verzekeringen wordt afgeschaft met de ingang van 2021. Deze blijft echter dit jaar nog gehandhaafd. De korting voor een collectieve verzekering bedraagt 5%, maar er wordt wel verwacht dat deze in 2022 volledig zal verdwijnen. Zo levert het geen voordeel meer op om op die manier verzekerd te zijn.

Extra toevoegingen aan het basispakket

Er zijn een aantal toevoegingen aan de basisverzekering van 2021. Zo wordt vanaf dat jaar dagbehandeling voor mensen met een niet-aangeboren hersenaandoening vergoed vanuit het basispakket. Bijvoorbeeld ten gevolge van een ongeluk, herseninfarct of tumor. Medicijnen voor lymfeklierkanker en eierstokkanker zijn dan ook in de basisverzekering opgenomen. Voor mensen die donor zijn bij leven wordt geen eigen risico meer berekend. Bijvoorbeeld als zij na een transplantatie speciale zorg nodig hebben die daaraan gerelateerd is. Ook voor slachtoffers van seksueel geweld wordt geen eigen risico meer berekend. Dit is alleen het geval als zij zich binnen zeven dagen na het gebeuren melden voor hulp of behandeling.

Stijging zorgtoeslag voor de laagste inkomens

Als de premie voor de basisverzekering stijgt, betekent dit hogere kosten voor de verzekerden. De laagste inkomens worden hiervoor gecompenseerd doordat de zorgtoeslag in 2021 ook toeneemt. Hoeveel dit precies is wordt later dit jaar nog bekend gemaakt. De zorgtoeslag die je krijgt is afhankelijk van je inkomen en verschilt per persoon.